Zvieracia klinika plus » Novinky » Informácie o povinnom čipovaní zvierat

Informácie o povinnom čipovaní zvierat

Čo je to čipovanie (označenie zvieraťa mikročipom)?

Čipovanie je nezameniteľný a trvalý spôsob označenia zvieraťa pomocou mikročipu, na základe ktorého je zvieraťu pridelené špecifické číslo, ktoré sa dá zistiť bezkontaktným spôsobom pomocou tzv. čítačky.

Ako prebieha čipovanie?

Pri čipovaní sa zvieraťu pomocou ihly zavedie pod kožu miniatúrny mikročip. Úkon sa dá prirovnať napríklad k očkovaniu.

Aké sú dôvody pre čipovanie?

Dôvodov je viacero, napr. evidencia zvieraťa, možnosť identifikovať zviera a jeho majiteľa pri jeho strate, zatúlaní alebo krádeži, obmedzenie nelegálneho obchodu so zvieratami, prevencia nezodpovedného správania majiteľov (vyhadzovanie zvierat na ulicu atď.)

Odkedy a na základe čoho je čipovanie povinné?

Čipovanie spoločenských zvierat bolo uzákonené v novembri 2011 novelizáciou zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.

Pre koho je čipovanie povinné?

Čipovanie je povinné pre všetky psy, mačky a fretky. Zvieratá narodené pred novembrom 2011 musia byť čipom označené najneskôr do septembra 2013.

Zvieratá narodené po novembri 2011 by mali byť mikročipom označené do 8 týždňov veku.

Všetky zvieratá bez ohľadu na vek musia byť označené čipom pred predajom, zmenou majiteľa alebo uvedením na trh.

Existuje výnimka pre zvieratá, ktoré nemusia byť mikročipom označené?

Mikročipom nemusia byť označené zvieratá, ktoré sú označené tetovaním, ak je tetovanie čitateľné a bolo vykonané pred 3.7. 2011.

Kto vykonáva čipovanie zvierat?

Označovanie mikročipom vykonáva veterinárny lekár, ktorý má k dispozícii zariadenie na odčítavanie mikročípov.

Leave a Comment

Your Comments

No comments so far.

Zvieracia klinika plus

© Zvieracia klinika plus